5 Bước tạo tài khoản itune trực tiếp trên máy iphone,,ipad.ipod..

Cách tạo tài khoản ID Apple iphone,icolud......

Bước 1:
-bạn vào Appstore chọn một ứng dụng Free bất kỳ! nhần vào Free chọn installingXong chọn Create new Apple ID!
Bước 2:
-Chọn Store việt nạm và nhấn NextBước 3:
-Điền đầy đủ thông tin và nhấn NextBước 4:
-Chọn None
-điền đầy đủ thông tin
-Zipcode"7000
-SDT:08:22000000


Bước 5:
-Vào tài khoản email để kích hoat!