Hướng dẫn Chép nhạc vào iphone,/ipad bằng itune và itools

Hướng dẫn Chép nhạc vào iphone,/ipad bằng itune và itools

Hướng dẫn chép nhạc,video,Ringtones vào iphone/ipad/ipod

1/Chuẩn bị:

*itune mới nhất ( bạn có thể tải tại đây )

*itools ( Công cụ dễ sử dụng hơn itune không làm mất giữ liệu cho khác)

Link tải:http://www.mediafire.com/?3ta44gu7e3l1l9l

2/Thực hành.

* Add nhạc vào itune bạn mở giao diện itune lên chọn Music --->File--->Add Fire To Library Hoặc bạn có thể chọn Add  Foder To Library (để chép nguyên thư mục music)

* Vào Phần DEVICES Chọn iphone của bạn Chọn Tap Mucsic--->Sync Music----> Nhấn Apply để tiến hành chép vào iphone.

* Chép video Cũng tương tự như Music chọn Tap Movies----->Sync Movies---Nhấn Apply

Lưu Ý: Cách này có thể mất video+Music cũ trong máy trong lần Sync đầu tiên lần thứ 2 chép thêm vào không mất nhé!

Cách 2:

* Dùng itools ( Tuy nhiên cũng cần phải cài itune trướt nhé để máy tỉnh nhận Driver)

-Dùng Itools thì đơn giản hơn không làm mất nhạc +video

Mở giao diện itools lên vào phần Media ---->Chọn Music---->Chọn import---->Chọn nhạc thế là xong

Tương tự chép video+Ringtones Cũng thế nhé!

Bạn nào làm không được có thể tham khảo video nhé! ( mới tập quay video nên nén lại hơi mờ nhé ^^)