Kho máy cũ

 


Ảnh của Tiến Thành Mobile.

 

Like trang Facebook.com/DocLa.vn để nhận thông tin máy cũ cập nhật hàng ngay

 

 

BÁN TRẢ GÓP : MÁY CŨ & SIM SỐ ĐEP LÃI SUẤT THẤP


 

Like trang Facebook.com/DocLa.vn để nhận thông tin máy cũ cập nhật hàng ngày

 

IPHONE Dùng Rồi

 

iPhone 4

IPHONE 4 HÀNG QUỐC TẾ  HÀNG CHÍNH HÃNG  : Bảo Hành 3 Tháng

Phụ Kiện : Sạc + Cáp + Quà Khuyến Mãi ( Tai Nghe  + Dán Màn Hình )

+ Loại A 95% : Kính đẹp , Vỏ đẹp như mới ...

 • 16GB  Đen  2.200.000 đ
 • 32GB  Đen  2.400.000 đ

 • 16GB  Trắng  2.400.000 đ
 • 32GB  Trắng  2.600.000 đ

 

 

iPhone 4S

IPHONE 4S HÀNG QUỐC TẾ  HÀNG CHÍNH HÃNG  : Bảo Hành 3 Tháng

Phụ Kiện : Sạc + Cáp + Quà Khuyến Mãi ( Tai Nghe + Dán Màn Hình )

+ Loại A 98% : Kính đẹp , Vỏ đẹp  ...

 • 16GB  Đen  2.900.000 đ
 • 32GB  Đen 3.100.000 đ
 • 64GB  Đen 3.300.000 đ

 • 16GB  Trắng  3.100.000 đ
 • 32GB  Trắng 3.300.000 đ
 • 64GB  Trắng 3.400.000 đ

 

iPhone 5

IPHONE 5 HÀNG QUỐC TẾ  HÀNG CHÍNH HÃNG  : Bảo Hành 3 Tháng

Phụ Kiện : Sạc + Cáp + Quà Khuyến Mãi ( Tai Nghe + Bao Da + Dán Màn Hình )

+ Loại A 99% : Kính đẹp , Vỏ đẹp ...

 • 16GB  Đen  4.700.000 đ
 • 32GB  Đen 4.900.000 đ
 • 64GB  Đen 5.100.000 đ

 • 16GB  Trắng  4.900.000 đ
 • 32GB  Trắng 5.100.000 đ
 • 64GB  Trắng 5.400.000 đ

 

+ Loại B 95% : Kính đẹp , Vỏ đẹp hơi bị trầy xướt  ...

 • 16GB  Đen  4.500.000 đ
 • 32GB  Đen 4.700.000 đ
 • 64GB  Đen 5.000.000 đ

 • 16GB  Trắng 4.700.000 đ
 • 32GB  Trắng 4.900.000 đ
 • 64GB  Trắng 5.100.000 đ

 

+ Loại C 90% : Kính đẹp , Vỏ bị trầy nhiều  ...

 • 16GB  Đen 4.200.000 đ
 • 32GB  Đen 4.400.000 đ
 • 64GB  Đen 4.700.000 đ

 • 16GB  Trắng 4.400.000 đ
 • 32GB  Trắng 4.600.000 đ
 • 64GB  Trắng 4.900.000 đ

 

iPhone 5S

IPHONE 5S HÀNG QUỐC TẾ  HÀNG CHÍNH HÃNG  : Bảo Hành 3 Tháng

Phụ Kiện : Sạc + Cáp + Quà Khuyến Mãi ( Tai Nghe + Bao Da + Dán Màn Hình )

+ Loại A 99% : Kính đẹp , Vỏ đẹp như mới ...

 • 16GB  GREY  5.800.000 đ
 • 32GB  GREY  6.000.000 đ
 • 64GB  GREY  6.400.000 đ

 • 16GB  SILVER  6.100.000 đ
 • 32GB  SILVER  6.400.000 đ
 • 64GB  SILVER  6.700.000 đ

 • 16GB  GOLD  6.400.000 đ
 • 32GB  GOLD  6.700.000 đ
 • 64GB  GOLD  7.000.000 đ

 

+ Loại B 95% : Kính đẹp , Vỏ đẹp hơi bị trầy xướt  ...

 • 16GB  GREY  5.500.000 đ
 • 32GB  GREY  5.700.000 đ
 • 64GB  GREY  6.000.000 đ

 • 16GB  SILVER  5.800.000 đ
 • 32GB  SILVER  6.000.000 đ
 • 64GB  SILVER  6.300.000 đ

 • 16GB  GOLD  6.100.000 đ
 • 32GB  GOLD  6.300.000 đ
 • 64GB  GOLD  6.600.000 đ

 

+ Loại C 90% : Kính đẹp , Vỏ bị trầy nhiều  ...

 • 16GB  GREY  5.200.000 đ
 • 32GB  GREY  5.400.000 đ
 • 64GB  GREY  5.700.000 đ

 • 16GB  SILVER  5.500.000 đ
 • 32GB  SILVER  5.700.000 đ
 • 64GB  SILVER  6.000.000 đ

 • 16GB  GOLD  5.800.000 đ
 • 32GB  GOLD  6.000.000 đ
 • 64GB  GOLD  6.300.000 đ

 

 

iPhone 6

IPHONE 6 HÀNG QUỐC TẾ  HÀNG CHÍNH HÃNG  : Bảo Hành 3 Tháng

Phụ Kiện : Sạc + Cáp + Quà Khuyến Mãi ( Tai Nghe + Bao Da + Dán Màn Hình )

+ Loại A 99% : Kính đẹp , Vỏ đẹp như mới ...

 • 16GB  GREY  10.300.000 đ
 • 64GB  GREY  11.000.000 đ
 • 128GB GREY 11.800.000 đ

 • 16GB  SILVER  10.300.000 đ
 • 64GB  SILVER  11.000.000 đ
 • 128GB SILVER 11.800.000 đ

 • 16GB  GOLD  10.800.000 đ
 • 64GB  GOLD  11.700.000 đ
 • 128GB GOLD 12.700.000 đ

 

+ Loại B 95% : Kính đẹp , Vỏ đẹp hơi bị trầy xướt  ...

 • 16GB  GREY  9.800.000 đ
 • 64GB  GREY  10.500.000 đ
 • 128GB GREY 11.300.000 đ

 • 16GB  SILVER  9.800.000 đ
 • 64GB  SILVER  10.500.000 đ
 • 128GB SILVER 11.300.000 đ

 • 16GB  GOLD  10.300.000 đ
 • 64GB  GOLD  11.200.000 đ
 • 128GB GOLD 12.200.000 đ

 

+ Loại C 90% : Kính đẹp , Vỏ bị trầy nhiều  ...

 • 16GB  GREY  9.300.000 đ
 • 64GB  GREY  10.000.000 đ
 • 128GB GREY 10.800.000 đ

 • 16GB  SILVER  9.300.000 đ
 • 64GB  SILVER  10.000.000 đ
 • 128GB SILVER 10.800.000 đ

 • 16GB  GOLD  9.800.000 đ
 • 64GB  GOLD  10.700.000 đ
 • 128GB GOLD 11.700.000 đ

 

 

iPhone 6 PLUS

IPHONE 6 PLUS HÀNG QUỐC TẾ  HÀNG CHÍNH HÃNG  : Bảo Hành 3 Tháng

Phụ Kiện : Sạc + Cáp + Quà Khuyến Mãi ( Tai Nghe + Bao Da + Dán Màn Hình )

+ Loại A 99% : Kính đẹp , Vỏ đẹp như mới ...

 • 16GB  GREY  12.300.000 đ
 • 64GB  GREY  13.100.000 đ
 • 128GB GREY 14.100.000 đ

 • 16GB  SILVER  12.300.000 đ
 • 64GB  SILVER  13.100.000 đ
 • 128GB SILVER 14.100.000 đ

 • 16GB  GOLD  12.800.000 đ
 • 64GB  GOLD  13.900.000 đ
 • 128GB GOLD 15.000.000 đ

 

+ Loại B 95% : Kính đẹp , Vỏ đẹp hơi bị trầy xướt  ...

 • 16GB  GREY  11.800.000 đ
 • 64GB  GREY  12.600.000 đ
 • 128GB GREY 13.600.000 đ

 • 16GB  SILVER  11.800.000 đ
 • 64GB  SILVER  12.600.000 đ
 • 128GB SILVER 13.600.000 đ

 • 16GB  GOLD  12.300.000 đ
 • 64GB  GOLD  13.400.000 đ
 • 128GB GOLD 14.500.000 đ

 

+ Loại C 90% : Kính đẹp , Vỏ bị trầy nhiều  ...

 • 16GB  GREY  11.300.000 đ
 • 64GB  GREY  12.100.000 đ
 • 128GB GREY 13.100.000 đ

 • 16GB  SILVER  11.300.000 đ
 • 64GB  SILVER  12.100.000 đ
 • 128GB SILVER 13.100.000 đ

 • 16GB  GOLD  11.800.000 đ
 • 64GB  GOLD  12.900.000 đ
 • 128GB GOLD 14.000.000 đ

 

 

IPAD Dùng Rồi

 

 

iPAD 2 - 3 - 4 : Call trực tiếp

+iPad 2 3G 99%

16Gb Đen 3.800.000đ

 

+iPad 3 3G 99%

16Gb Đen 4.600.000đ

16Gb Trắng 4.800.000đ

32Gb Đen 5.300.000đ

32Gb Trắng 5.500.000đ

64Gb Đen 5.800.000đ

64Gb Trắng 6.000.000đ

 

+iPad 4 4G 99%

16Gb Đen 6.300.000đ

16Gb Trắng 6.500.000đ

32Gb Đen 7.000.000đ

32Gb Trắng 7.200.000đ

64Gb Đen 7.700.000đ

128Gb Trắng 8.000.000đ


 

 

iPAD Air - Air 2 : Call trực tiếp


IPAD AIR 1 4G MỚI 98%


+ 16GB ĐEN 7.700.000đ

+ 16GB TRẮNG 7.900.000đ

+ 32GB ĐEN 8.400.000đ

+ 32GB TRẮNG 8.600.000đ

+ 64GB ĐEN 8.900.000đ

+ 64GB TRẮNG 9.200.000đ

+ 128GB TRẮNG 9.900.000đ

 


iPAD Mini - Mini 2 - Mini 3 : Call trực tiếp

+iPad mini 4G 99%

16Gb Đen 4.600.000đ

16Gb Trắng 5.100.000đ

64Gb Đen 5.600.000đ

 

+iPad mini 2 4G 99%

16Gb Đen 5.600.000đ

16Gb Trắng 6.100.000đ

 

 

 

SAM SUNG

 

Máy cũ vui lòng đến trực tiếp shop để xem máy hoặc gọi số 0938.683.683 để biết thêm chi tiết

 

 

BLACKBERRY

 

Black berry passport đỏ công ty 99% fullbox: 9.800.000

 

Black berry passport đen công ty 99% fullbox: 8.800.000


Máy cũ vui lòng đến trực tiếp shop để xem máy hoặc gọi số 0938.683.683 để biết thêm chi tiết

 

 

VERTU - GOLDVISH - NOKIA 8800

Nhận đặt hàng Vertu máy cũ theo yêu cầu 0977.000.000 gặp Tiến

 

Like trang Facebook.com/DocLa.vn để nhận thông tin máy cũ cập nhật hàng ngày

Mua Bán & Sửa Chữa Vertu Mobiado  Nokia 8800 GoldVish Gresso TAG Heuer EGO

+ Mua Bán VERTU Signature S M Constellation  Ascent Ti  Ascent X Ayxta Quest

+ Mua Bán VERTU Ti Signature Touch Constellation V Constellation Touch (cảm ứng)

+ Mua Bán Phụ kiện, Linh kiện, Bao Da, Sạc, Màn hình, Vỏ, Ốc, Kính Vertu Mobiado  Nokia 8800 GoldVish Gresso TAG Heuer EGO

+ Dịch vụ chuyên nghiệp sửa chữa,Thay da bọc da zin, , nhận gửi bảo hành Vertu+ Nhận order giá Vertu máy mới & cũ giá tốt nhất VN

- Dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín hơn 10 năm

 

--- VERTU SIGNATURE M ---

 

 

VERTU SIGNATURE M ĐIỂM VÀNG 18K


+ Xuất xứ : chính hãng VERTU

+ Tình trạng : 95%, nắp sóng sau bị trầy ít

+ Phụ kiện : máy sạc, bao nỉ Vertu và hộp

+ Bảo hành : 12 tháng

+ Giá : 29 Triệu


VERTU SIGNATURE M ĐIỂM VÀNG 18K

 

 

 

 

 

 

--- VERTU SIGNATURE S ---

 


Vertu Ascent Signature S Pure Silver


- Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
- Đặc điểm : phiên bản Pure Silver
- Tình trạng : máy đẹp 98%
- Phụ kiện : máy, sạc, pin & túi nỉ, hộp
- Bảo hành : 12 tháng
- Giá : 5900$


 


VERTU SIGNATURE S STEEL


+ Xuất xứ : chính hãng VERTU, đời 2014

+ Tình trạng : 98%

+ Hệ điều hành : S40, có Wifi & Bluetooth, GPS

+ Phụ kiện : máy sạc cáp, bao nỉ Vertu và hộp

+ Bảo hành : 12 tháng

+ Giá : 4600$ - 4800$

 VERTU SIGNATURE S STEEL 2013

 

VERTU SIGANTURE S điểm Vàng khối 18K

+ Hãng sản xuất : chính hãng VERTU

+ Đời : 2014

+ Đặc điểm : Điểm vàng chất liệu vàng khối 18 Karat

+ Hệ điều hành : S40, có Wifi & Bluetooth, GPS

+ Tình trạng : 98%

+ Phụ kiện : máy pin sạc, bao nỉ Vertu và hộp

+ Bảo hành : 12 tháng

+ Giá : 7000$

 

VERTU SIGANTURE S độ điểm Vàng

 

 

 

 

 

Vertu Signature S Pure Black Mix Rose Gold

+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : độ Điểm Vàng Hồng Nguyên Khối
+ Tình trạng : 98%
+ Phụ kiện : máy pin sạc, túi nỉ + hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 8000$

 

 

Vertu Signature S Vàng Hồng , Đá Ceramic

+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : nguyên bộ vỏ vàng hồng nguyên khối 18K, mặt sau ốp đá Ceramic
+ Tình trạng : 99,9%
+ Phụ kiện : máy pin sạc, túi nỉ vertu & hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : Call

Vertu Signature Touch Bentley

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : HĐH Android Phiên bản Bentley
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : trọn bộ phụ kiện chính hãng
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 8000$ = 181 Triệu

Hình ảnh cho: Vertu Signature Touch Bentley

  

--- VERTU ASCENT ---

 

VERTU ASCENT 2007

+ Xuất xứ : chính hãng VERTU

+ Tình trạng : 95%

+ Phụ kiện : máy sạc

+ Bảo hành : còn bảo hành trên 6 tháng

+ Giá : 11 Triệu

 

--- VERTU ASCENT X ---

 

Vertu Ascent X Alunium

+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : chất liệu alunium siêu nhẹ
+ Tình trạng : 98%
+ Phụ kiện : máy pin sạc, túi nỉ vertu & hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 25 Triệu

Vertu Ascent X Titianium

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Chất liệu Titianium
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : pin sạc,túi nỉ, hộp
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 45 Triệu

Hình ảnh cho: Vertu Ascent X Titianium

 

Vertu Ascent X Ferrari

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Chất liệu Titianium, phủ PVD
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : pin sạc,túi nỉ, hộp
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : call

Hình ảnh cho: Vertu Ascent X Ferrari

 


 

 

 


--- VERTU ASCENT TI ---

 

Vertu Ascent Ti Thường


+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : HĐH S40 dòng bền bỉ nhất của VERTU
+ Tình trạng : máy đẹp 98%
+ Phụ kiện : máy, sạc, pin & túi nỉ, hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 22 - 23 Triệu


 

Vertu Ascent Ti phím giữa CARO


+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : phím caro đời mới hơn
+ Tình trạng : máy đẹp 98%
+ Phụ kiện : máy, sạc, pin & túi nỉ, hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 25 - 26 Triệu

 

 

Vertu Ascent Ti mix Carbon


Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
Đặc điểm : phiên bản đặc biệt hiếm
Tình trạng : máy đẹp 98%
Phụ kiện : máy, sạc, pin & túi nỉ, hộp

Bảo hành : 12 tháng
Giá : 30 Triệu

 

 

 

 

Vertu Ascent Ti Knurth

+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : giống Signature S Clous de Paris
+ Tình trạng : 98%
+ Phụ kiện : máy pin sạc, túi nỉ vertu & hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 35 Triệu

 

Vertu Ascent Ti Carbon

+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : Carbon phiên bản limited edtion
+ Tình trạng : 98%
+ Phụ kiện : máy pin sạc, túi nỉ vertu & hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 35 Triệu

 

Vertu Ascent Ti

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : siêu bền
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : máy pin sạc hộp túi nỉ Vertu
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 22 - 23 Triệu

Hình ảnh cho: Vertu Ascent Ti


 

Vertu Ascent Ferrari

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Phiên bản Ferrari
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : máy pin sạc hộp túi nỉ Vertu
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 33 Triệu

Hình ảnh cho máy: Vertu Ascent Ferrari

 

Vertu Ascent Ti Mix Gold

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Hơn 20 chi tiết bằng vàng khối 18K
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : máy pin sạc hộp túi nỉ Vertu
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 33 Triệu

Hình ảnh cho máy: Vertu Ascent Ti Mix Gold

 

Vertu Ascent

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Siêu bền
📌 Tình trạng : máy đẹp 95%
📌 Phụ kiện : máy pin sạc hộp túi nỉ Vertu
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 11 Triệu

hình ảnh cho: Vertu Ascent

 

Vertu Ascnet X Titianium

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Chất liệu Titianium
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : máy pin sạc, hộp, túi nỉ
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 45 Triệu

Hình ảnh cho: Vertu Ascnet X Titianium


Vertu Ascnet Ti Knurth

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Thân máy 3D
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : máy pin sạc, hộp, túi nỉ
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 34 Triệu

Hình ảnh cho: Vertu Ascnet Ti Knurth

 

Vertu Ascent Ti Ferrari

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Phiên bản Litmited
📌 Tình trạng : máy đẹp 99%
📌 Phụ kiện : pin sạc,túi nỉ, hộp
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 36 Triệu

Hình ảnh cho: Vertu Ascent Ti Ferrari

 

Vertu Ascent Ti Green Neon

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : Phiên bản hiếm
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : pin sạc,túi nỉ, hộp
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 35 Triệu

Hình ảnh cho: Vertu Ascent Ti Green Neon


 

 

 

--- VERTU CONSELLATION ---

 

VERTU Constellation thường

+ Hãng sản xuất : chính hãng VERTU
+ Đặc điểm : nhỏ gọn nhất trong dòng VERTU
+ Tình trạng : 98% máy đẹp
+ Phụ kiện : máy, pin, sạc
+ Khuyến mãi : túi nỉ VERTU + Hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 14 Triệu

 

Vertu Constellation phím Ruby Giữa


+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : phím ruby giữa đời mới
+ Tình trạng : máy đẹp 98%
+ Phụ kiện : máy, sạc, pin & túi nỉ, hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 16 - 19 Triệu tuỳ máy

 

VERTU Constellation PURE WHITE Ceramic

+ Hãng sản xuất : chính hãng VERTU
+ Đặc điểm : Phiên bản Special Limited Edition trên thế giới có 2000 máy
+ Tình trạng : 98% máy đẹp
+ Phụ kiện : máy, pin, sạc
+ Khuyến mãi : túi nỉ VERTU + Hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 33 Triệu

 

 

VERTU CONSTELLATION PURE BLACK

+ Hãng sản xuất : chính hãng VERTU
+ Đặc điểm : Phiên bản limited edition trên thế giới có 2000 máy
+ Tình trạng : 95% máy đẹp, da zin
+ Phụ kiện : máy pin sạc
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 30 Triệu

 

 

 

VERTU CONSTELLATION CERAMIC MIX GOLD
+ Xuất xứ : chính hãng VERTU
+ Tình trạng : 98%, phím Ceramic , điểm vàng 18K
+ Phụ kiện : máy pin sạc, túi nỉ Vertu & hộp

+ Bảo hành : còn bảo hành trên 6 tháng
+ Giá : 35 Triệu

 

 

Vertu Constellation Ceramic

+ Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
+ Đặc điểm : Phím đá Ceramic
+ Tình trạng : 98% da zin
+ Phụ kiện : máy, pin, sạc, hộp & túi nỉ Vertu
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 25 Triệu

 

 

--- VERTU CONSELLATION V ---

 

VERTU Constellation V

+ Hãng sản xuất : chính hãng VERTU
+ Đời : 2014
+ Hệ điều hành : Android
+ Tình trạng : 98%
+ Phụ kiện : máy pin sạc, bao da & hộp
+ Bảo hành : còn bảo hành trên 6 tháng
+ Giá : 45 triệu

 

 

--- VERTU ASTER ---

 

Vertu Aster Onyx Calf

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
📌 Đặc điểm : HĐH Android
📌 Tình trạng : máy đẹp 98%
📌 Phụ kiện : trọn bộ phụ kiện chính hãng
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 65 Triệu

Hình ảnh tham khảo cho máy Vertu ASTER

 

 

 

 

--- VERTU CONSTELLATION TOUCH ---

 

 

VERTU CONSTELLATION TOUCH SMILE CORAL BLUE

+ Hãng sản xuất : chính hãng VERTU
+ Đặc điểm : Phiên bản limited edition
+ Tình trạng : 98% máy đẹp, da zin
+ Phụ kiện : full box
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 35 Triệu

 

 

 

Vertu Constellation Touch Pink

- Hãng sản xuất : chính hãng Vertu
- Đặc điểm : phiên bản đặt biệt
- Tình trạng : máy đẹp 98%
- Phụ kiện : máy, pin, sạc, túi nỉ & hộp
- Bảo hành : 12 tháng
- Giá : 25 Triệu

 

 

 

--- VERTU QUEST ---

 

 

VERTU QUEST Phím SAPPHIA

+ Xuất xứ : chính hãng Vertu

+ Tình trạng : 98%
+ Phụ kiện : máy , pin , sạc, cáp, túi nỉ Vertu & hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : Đen 29 Triệu , Hồng 25 Triệu


VERTU QUEST BLACK SAPPHIA

VERTU QUEST PINK SAPPHIA

 

--- VERTU AYXTA , VERTU Nắp gập ---

 

VERTU CONSTELLATION AYXTA

+ Xuất xứ : chính hãng VERTU

+ Tình trạng : 95%

+ Phụ kiện : máy sạc, túi nỉ Vertu & hộp

+ Bảo hành : 12 tháng

+ Giá : 25 Triệu


 

VERTU CONSTELLATION AYXTA phím đá CERAMIC


+ Xuất xứ : chính hãng VERTU
+ Tình trạng : 95%
+ Phụ kiện : máy sạc cáp, hộp
+ Bảo hành : 12 tháng
+ Giá : 33 triệu

 

 

--- HANMAC ---

HANMAC H-D29

+ Xuất xứ : chính hãng HANMAC PHÁP
+ Tình Trạng : 90%
+ Phụ kiện : máy pin sạc cáp
+ Bảo hành : 6 tháng
+ Giá : 15.900.000₫

HANMAC H-D29
--- GRESSO ---

 

Gresso Sol Gold Skeleton Limited Edition 13/50

+ Xuất xứ : chính hãng Gresso
+ Tình trạng : 90%
+ Phụ kiện : máy sạc cáp + bao vải
+ Bảo hành : 3 tháng
+ Giá :
đã bán

 

--- MOBIADO ---

 

 

Mobiado Pro 3AF 2 Sim 2 Sóng

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Mobiado
📌 Đặc điểm : dòng 2 Sim của Mobiado
📌 Tình trạng : máy đẹp 95% trầy nhẹ dưới góc phải
📌 Phụ kiện : trọn bộ phụ kiện chính hãng
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : Đã Bán

Hình ảnh cho: Mobiado Pro 3AF 2 Sim 2 Sóng

 

Mobiado Professional 105 Gold

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Mobiado
📌 Đặc điểm : dòng Vip của Mobiado
📌 Tình trạng : máy đẹp 95%, như mới
📌 Phụ kiện : trọn bộ phụ kiện chính hãng
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 36 Triệu

Hình ảnh cho: Mobiado Professional 105 Gold

 

Mobiado Stealth

📌 Hãng sản xuất : chính hãng Mobiado
📌 Đặc điểm : HDH S40
📌 Tình trạng : máy đẹp 99,99%
📌 Phụ kiện : pin sạc + túi nỉ
📌 Bảo hành : 12 tháng
📌 Giá : 16 Triệu

Hình ảnh cho: Mobiado Stealth

 

 

 

 

 

 


---Các mặt hàng Hiệu chính hãng khác---

 

ROLEX CELLINI GOLD DIAMOND


+ Xuất xứ : chính hãng ROLEX
+ Tình Trạng : 98%, Vàng khối 18Karat, Niền Kim Cương ROLEX
+ Giá
: 5500$

 

 

ROLEX CELLINI GOLD DIAMOND

 

 

Viết Mont Blanc Chính Hãng

+ Hãng sản xuất : chính hãng Mont Blanc
+ Đặc điểm : Specia Edition
+ Tình trạng : 99%
+ Phụ kiện : full box
Mont Blanc mạ vàng 170$ Đã bán
Mont Blanc Diamond Classique Rollerball ( Meisterstuck ) 105982 đã bán
MontBlanc Diamond Soulmakers for 100 years Star Walker unlimited ballponit pen 850$
MontBlanc Diamond đầu Kim Cương, Vỏ Xà Cừ kỷ niệm 100 năm series 1600/1906 1150$