Hotline:

0822 000000 - 0839 087777

Nắp lưng iPhone 4/4S da Rắn

 • Giá cũ:

  1,090,000 VNĐ
 • Giá mới:

  327,000 VNĐ ( đã giảm 70% )
 • Mã số

  01150
 • Bảo hành

 • Nhà sản xuất

  IPHONE 4/4S
 • Tình trạng

  còn hàng
 • Chất liệu

  Da trăn thật 100%
 • Lượt xem

  1157
 • Màu sắc

 •     
 • Bao da đeo đứng iPhone 4-4S

  250,000 VNĐ

 • Bao da đeo ngang iPhone 4-4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da bỏ túi iPhone 4 - 4S

  120,000 VNĐ

 • Nắp lưng KINGPAD các loại

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng MCONTACT Caro iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng MCONTACT H iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Porsche iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng MCONTACT BEIGHT iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng BOHOBO viền silicon iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Bao da HOCO bật ngang iP 4/4S

  370,000 VNĐ

 • Case Silicon Marc Jacobs iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da AIRELUN for iP 4/4S (có bút cảm

  390,000 VNĐ

 • Bao da Baron-Marquess Classic for iP 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Bao da HOCO Duke Advanced II iPhone 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Bao da đeo Procase iPhone 4/4S

  450,000 VNĐ

 • Bao Da XOOMZ iPhone 4/4S

  350,000 VNĐ

 • Case chống nước iPhone 4/4S Lifeproof

  1,200,000 VNĐ

 • Case da bò iPhoen 4/4S Procase

  450,000 VNĐ

 • Nắp lưng đá đính hạt iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lung Lamborghini iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng FERARRI iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng UltraThin iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Bao da LEAFON iP 4/4S

  290,000 VNĐ

 • Nắp lưng Porches Design iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng iCool Forall đính hạt iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Bao da OZAKI iP 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Nắp lưng PIPILU 7-day iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng Mercedes-benz iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Senior Case đủ màu IP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng SENIOR B115 iP 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Nắp lưng SENIOR B120-B102-B106 iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng TREXTA iP 4/4S

  550,000 VNĐ

 • Nắp lưng BOROFONE silicon iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lung da rắn I-IDEA iP 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Nắp lưng HOCO Protector iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da Piere Cardin iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Vỏ nhôm màu iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng lưỡi liềm hạt iP 4/4S

  270,000 VNĐ

 • Nắp lưng Dot Jean iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da Evouni L52

  390,000 VNĐ

 • Nắp lưng HOCO colorfull space

  160,000 VNĐ

 • Bao da Suitable Perfectly iPhone 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Nắp lưng Freshfiber 3D

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Circlet CDN

  390,000 VNĐ

 • Nắp lưng Silicon Hoco iP 4/4S

  180,000 VNĐ

 • Nắp lưng BMW iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Hello Kitty vải

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng da rắn I-IDEA iP 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Bao Da Bê iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Case iP 4/4S siêu mỏng

  110,000 VNĐ

 • Case iPhone 4/4S

  100,000 VNĐ

 • Case iP 4/4S gấu nhồi bông SIMA

  295,000 VNĐ

 • Năp lưng iPhone 4/4S

  350,000 VNĐ

 • Bao da IP4/4S vân cá sấu

  490,000 VNĐ

 • Ốp lưng da bò nâu iPhone 4/4S

  450,000 VNĐ

 • Bao da sọc iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da bò nâu iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da bò PROCASE iP 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da ZENUS iP 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da Pipilu Excefd Core for iPhone 4/4S

  290,000 VNĐ

 • Nắp lưng ROCK Quicksand for iPhone 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Bao da Suitable Perfectly Mobile Case for iPh

  250,000 VNĐ

 • Bao da Rock Eternal for iPhone 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Bao da Rock Big city for iPhone 4/4S

  450,000 VNĐ

 • Rotating Belt Clip for iPhone 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da Honour Enjoy iCarer for iPhone 4/4S

  350,000 VNĐ

 • Nắp lưng iPhone 4/4S da Rắn

  1,090,000 VNĐ

 • Bao da đeo đứng iPhone 4-4S

  250,000 VNĐ

 • Bao da đeo ngang iPhone 4-4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da bỏ túi iPhone 4 - 4S

  120,000 VNĐ

 • Nắp lưng KINGPAD các loại

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng MCONTACT Caro iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng MCONTACT H iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Porsche iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng MCONTACT BEIGHT iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng BOHOBO viền silicon iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Bao da HOCO bật ngang iP 4/4S

  370,000 VNĐ

 • Case Silicon Marc Jacobs iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da AIRELUN for iP 4/4S (có bút cảm

  390,000 VNĐ

 • Bao da Baron-Marquess Classic for iP 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Bao da HOCO Duke Advanced II iPhone 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Bao da đeo Procase iPhone 4/4S

  450,000 VNĐ

 • Bao Da XOOMZ iPhone 4/4S

  350,000 VNĐ

 • Case chống nước iPhone 4/4S Lifeproof

  1,200,000 VNĐ

 • Case da bò iPhoen 4/4S Procase

  450,000 VNĐ

 • Nắp lưng đá đính hạt iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lung Lamborghini iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng FERARRI iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng UltraThin iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Bao da LEAFON iP 4/4S

  290,000 VNĐ

 • Nắp lưng Porches Design iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng iCool Forall đính hạt iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Bao da OZAKI iP 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Nắp lưng PIPILU 7-day iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng Mercedes-benz iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Senior Case đủ màu IP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng SENIOR B115 iP 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Nắp lưng SENIOR B120-B102-B106 iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng TREXTA iP 4/4S

  550,000 VNĐ

 • Nắp lưng BOROFONE silicon iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lung da rắn I-IDEA iP 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Nắp lưng HOCO Protector iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da Piere Cardin iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Vỏ nhôm màu iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Nắp lưng lưỡi liềm hạt iP 4/4S

  270,000 VNĐ

 • Nắp lưng Dot Jean iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Bao da Evouni L52

  390,000 VNĐ

 • Nắp lưng HOCO colorfull space

  160,000 VNĐ

 • Bao da Suitable Perfectly iPhone 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Case Pin With Audio HOCO iPhone 4/4S

  1,100,000 VNĐ

 • Nắp lưng Freshfiber 3D

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Circlet CDN

  390,000 VNĐ

 • Pin Powr Pach iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Nắp lưng Silicon Hoco iP 4/4S

  180,000 VNĐ

 • Nắp lưng BMW iP 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng Hello Kitty vải

  190,000 VNĐ

 • Nắp lưng da rắn I-IDEA iP 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Bao Da Power Pack iPhone 4S

  750,000 VNĐ

 • Miếng dán 3D Hương Hoa hồng iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Miếng dán 3D Trái tim nổi iP 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Miếng dán 3D Gấu Pooh iP 4/4S

  100,000 VNĐ

 • Miếng dán 3D Tiger iP 4/4S

  100,000 VNĐ

 • Bao Da Bê iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Case iP 4/4S siêu mỏng

  110,000 VNĐ

 • Case iPhone 4/4S

  100,000 VNĐ

 • Case iP 4/4S gấu nhồi bông SIMA

  295,000 VNĐ

 • Năp lưng iPhone 4/4S

  350,000 VNĐ

 • Bao da IP4/4S vân cá sấu

  490,000 VNĐ

 • Ốp lưng da bò nâu iPhone 4/4S

  450,000 VNĐ

 • Bao da sọc iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da bò nâu iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da bò PROCASE iP 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da ZENUS iP 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Bao da Pipilu Excefd Core for iPhone 4/4S

  290,000 VNĐ

 • Nắp lưng ROCK Quicksand for iPhone 4/4S

  250,000 VNĐ

 • Bao da Suitable Perfectly Mobile Case for iPh

  250,000 VNĐ

 • Bao da Rock Eternal for iPhone 4/4S

  390,000 VNĐ

 • Bao da Rock Big city for iPhone 4/4S

  450,000 VNĐ

 • Rotating Belt Clip for iPhone 4/4S

  190,000 VNĐ

 • Dán 3D Lamborghini for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Vẩy rồng for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán Kim tuyến Diamond for iPhone 4/4S

  100,000 VNĐ

 • Dán 3D Ferarri for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Đại bàng for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Laser ô vuông for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Hello Kitty for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Screen Guard skin for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D da cá sấu for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Cờ USA for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Rồng lửa for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D quả táo for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Trái tim Laser for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Bong Bóng for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Miếng dán 4D Laser TriAngle for iPhone 4/4

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D TriAngle for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Porsche for iPhone 4/4S

  180,000 VNĐ

 • Dán 3D Hoa cúc for iPhone 4/4S

  150,000 VNĐ

 • Dán 3D Chấm bi đổi màu for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Silicon BOROFONE Crystal case for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Crown Series Pineapple for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da BOROFONE Discovery for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da Hoco Slide case screen for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da HOCO Straight Pocket for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da HOCO Royal Series 2 for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da HOCO Royal Series for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • iPhone 4 HOCO IP 4 Tran- Polished case

  0 VNĐ

 • Nắp lưng HoCo IP4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da iPhone 4 - Hoco

  0 VNĐ

 • Nắp lưng BOUTIQUEL BOHOBO for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Case ICARER for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da Honour Enjoy iCarer for iPhone 4/4S

  350,000 VNĐ

 • Bao da iCarer for iPhone 4

  0 VNĐ

 • Bao Silicon cầm tay có đế for iPhone 4/

  0 VNĐ

 • Bao da Ferrari CG for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da Victoria Cross for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da rắn I-IDEA for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da XOMZ for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Nắp lưng iPhone 4/4S da Rắn

  1,090,000 VNĐ

 • Bao da Vilstra2 for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Nắp lưng đuôi công for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Nắp nhôm TRANSFORMER B141 for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Case Free Fimor for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Case Karens for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Vỏ nhôm đủ màu for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Nắp lưng OMASS for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Case Element Vapor Pro for Iphone 4/4S

  0 VNĐ

 • Case ERO for Iphone 4/4S

  0 VNĐ

 • Case siêu xe for Iphone 4/4S

  0 VNĐ

 • Viền Theodore for iPhone 4

  0 VNĐ

 • Bao da Stylist Case for Iphone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da cá sấu for iPhone 4/4S

  950,000 VNĐ

 • Bao DA BÒ for iPhone 4/4S

  490,000 VNĐ

 • Case Darkfire for iPhone 4/4s

  0 VNĐ

 • CASE PCARO LEATHER for IPHONE 4/4S

  0 VNĐ

 • Leather case Earl Fashion for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Nắp lưng Rabito for iPhone 4

  0 VNĐ

 • Nắp lưng Ferrari for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Nắp lưng Cayenne Porsche for iPhone 4/4s

  0 VNĐ

 • Nắp lưng Kingpad for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Bao da INCASE for iPhone 4/4S

  1,400,000 VNĐ

 • Bao da Melkco for iPhone 4

  0 VNĐ

 • Bao da cá sấu cho iPhone 4/4S

  650,000 VNĐ

 • Flessi Jacket FJIH4 for iP 4/4S

  0 VNĐ

 • Soft Jacket SJIH4S for iP 4/4S

  0 VNĐ

 • Case Polimor Jacket PMIH4S for 4/4S

  0 VNĐ

 • Miếng dán iFace The Original Film for iPho

  0 VNĐ

 • Keyboard untrathin Slide-out for iPhone 4/4S

  590,000 VNĐ

 • Bao da PIPILU Exceed Core for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Crystal Case for Macbook Air 11.6 & 13 inches

  0 VNĐ

 • Nắp lưng Pipilu Seven-day for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Nắp lưng Ultrathin X-Levis for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

 • Case Ultrathin X-Levis for iPhone 4/4S

  0 VNĐ

Sản phẩm sắp ra mắt

Quảng cáo

Đăng ký | Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bán hàng Bán hàng
 • Hợp tác Hợp tác
 • Kỹ thuật Kỹ thuật

HOT LINE

 • (08) 22 000 000 - 0839 087777
 • Thời gian làm việc : Thứ 2-7 : 8h-21h
 • Chủ nhật : 8h-18h

Công ty TNHH di động Tiến Thành

Địa chỉ: 81 Hùng Vương, P.4, Q.5, Tp.HCM

Email: TienThanhMobile.vn@gmail.com - Điện thoại: 0822 000000

Copyright © 2012 bởi thiet ke web gia re